02 sierpnia 2013r.„Live cooking” z Marszałkiem województwa pomorskiego

02 sierpnia 2013r.„Live cooking” z Marszałkiem województwa pomorskiego  podczas Jarmarku Dominikańskiego na imprezie Pomorskie Smaki dla Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Jarmarku św. Dominika.  Ilość uczestników: 15000

„Pomorskie Smaki” to wydarzenie promujące walory pomorskiej wsi i jej dziedzictwo kulturowe a w szczególności dobrą, wysokiej jakości żywność tradycyjną i regionalną.

Posted in Działania.